Smetnje na petljaču i otklanjanje istih

Smetnje na petljaču i otklanjanje istih

Najčešće smetnje na petljaču potiču od neznatnih uzroka i mogu se u većini slučajeva od strane rukovaoca mašine otkloniti. Nedostatak često treba tražiti u kvalitetu, vođenju o zatezanju kanapa, a i u podešavanju igle. Sledeće slike smetnji, pomoći će saznanju uzroka smetnje.

  Labavi čvor sa 2 čisto odrezana kraja

                  
1.    Oprugu kuke petljača jače zategnuti ili zameniti.
2.    Kljun petljača očistiti.
3.    Jezičak petljača zameniti.
Zamotani čvor (kanap se namotao na kuku petljača i otkinuo se)
1.    Stezač kanapa ponovo podeiti
2.    Kočnicu vratila petljača odnosno zamahača igala, podesiti,
3.    Odstraniti zamotane konce,
4.    Roščiće ispraviti ili zameniti.

Kanap otkinut ispred kuke petljača
1.    Smanjiti naprezanje kuke,
2.    Kuku očistiti odnosno oštećenu zameniti,
3.    Koristiti kanap boljeg kvaliteta,
4.    Roščiće ispraviti odnosno zategnuti.

Čvor je čvrst, ali je gornji deo otkinut i vlaknast
1.    Malo otpustiti oprugu stezne ploče,
2.    Malo olabaviti stezač kanapa,
3.    Upotrebiti kanap boljeg kvaliteta.
Čvor-jahač na kratkom, odrezanom kraju kanapa
1.    Držač kanapa očistiti i zategnuti,
2.    Otpustiti naprezanje kanapa, eventualno olabaviti vijke stezača kanapa.

Čvor – jahač na kratkom kraju kanapa,(otkinuti kraj kanapa leži ispod zatezne ploče)


1.    Otisnuti držač kanapa ili zameniti,
2.    Skidati ivice zateznih delova,
3.    Upotrebiti kanap boljeg kvaliteta.

Čvor- jahač na dugačkom kraju kanapa
1.    Poboljšati položaj igle,
2.    Kanap ispravno udenuti,
3.    Kanap pritezanjem zatezača bolje zategnuti.

Bez čvora ili zaglavljen kanap
(kanap ispao iz igle držača slobodno visi sa dobro odrezanim krajem iz kanala za presovanje ili je još uklješten u čvor poslednje veze).
1.    Kanap ispravno udenuti,
2.    Ispraviti ušice iza igle,
3.    Kanap ispravno stegnuti na zatezaču (kraj kanapa odrezan).
Ćvor na dugačkom kraju kanapa
1.    Ploču petljača pomaknuti uz postolje petljačakontrolisati zarez točkića.
2.    Kontrolisati podešenost pritiskivača kanapa.


Kanap nakon vezivanja otkinut
1.    Popustiti petljač odstraniti rđu, ako je oštećen zameniti.
2.    Roščiće zameniti ili postaviti naviše,
3.    Pritiskivač kanapa ispraviti ili zameniti.