Blog

Smetnje na petljaču i otklanjanje istih

Smetnje na petljaču i otklanjanje istih

2019-03-18

Najčešće smetnje na petljaču potiču od neznatnih uzroka i mogu se u većini slučajeva od strane rukovaoca mašine otkloniti.

Kontrola upravljanja iglom i klipom

Kontrola upravljanja iglom i klipom

2019-03-16

Isključiti mehanizam vezača, a zamajac (2) okretati u pravcu strelice pri čemu se ispituje položaj igle prema klipu.

Podešavanje vratila petljača i igala

Podešavanje vratila petljača i igala

2019-03-14

Valjkasti lanac (6) namestiti, a opruge zatezača lanca prednapregnuti sa 30 mm.